Yleistä

Kaikkien turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi Finncon-Animeconissa noudatetaan Suomen lakia ja näitä järjestyssääntöjä. Yleisesti paras ohje on: Käyttäkää järkeä - sillä pärjäätte pitkälle. Ilmoita kaikista tapaturmista, onnettomuuksista, järjestyshäiriöistä ja muista ongelmista välittömästi järjestyksenvalvojille tai muille tapahtuman järjestäjille.

Järjestyksenvalvojien, tapahtuman järjestäjien sekä viranomaisten antamia ohjeita on toteltava kaikissa tilanteissa. Järjestyksenvalvojilla on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä tai muuten yhteistyöhaluton kävijä tapahtumasta.


Alkoholi ja muut päihdyttävät aineet

Alkoholin nauttiminen tapahtuma-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on anniskelualueen ulkopuolella kielletty. Anniskelualueena toimii ravintola Hima & Sali. Muiden päihdyttävien aineiden nauttiminen tapahtuma-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on niin ikään kielletty.

Tapahtuman järjestäjä kieltää päihdyttävien aineiden hallussapidon tapahtuma-alueella. Järjestyksenvalvojat takavarikoivat tavattaessa päihteet kävijältä sekä tarvittaessa poistavat häiriötä aiheuttavan kävijän tapahtumasta.


Kulkuväylät ja valokuvaaminen

Tapahtumapaikan kulkuväylät ovat paikoin ahtaita ja niillä kulkee paljon ihmisiä. Kulkuväyliä ei saa tukkia esimerkiksi keskellä käytävää seisoskelemalla tai portaissa istumalla.

Kulkuväylien toiminnan helpottamiseksi on kuvaaminen tapahtuma-alueen yleisissä tiloissa yleisöltä pääsääntöisesti kielletty - erityisesti niillä alueilla joissa kuvaaminen häiritsee huomattavasti muuta liikennettä. Tapahtuman henkilökuntaa ja pressikortillisia lehdistön edustajia kielto ei suoraan koske, mutta heiltäkin edellytetään toiminnassaan muun liikenteen huomioon ottamista. Yleisölle on yleiseksi oleskelutilaksi varattu Kaapelitehtaan Pannuhallin kellari, jossa kuvaaminen on kaikille sallittua.


Propit ja asereplikat

Tilanahtaudesta johtuen pyydämme kaikkia isojen proppien ja esineiden kanssa liikkuvia olemaan erityisen varovaisia ja edellytämme heiltä erityistä muun liikenteen huomioimista. Isot propit voi maksutta jättää erityiseen proppinarikkaan (nk. asenarikka).

Kaikenlaisten aseiden tai niitä erehdyttävästi muistuttavien esineiden tuominen tapahtumaan on pääsääntöisesti kiellettyä. Tällaisia esineitä ovat muun muassa airsoft-aseet, muut asereplikat, koristemiekat, kaikenlaiset teräaseet, pesäpallomailat, moottorisahat, sekä kaikki muut aseeksi tulkittavat tai sellaista erehdyttävästi muistuttavat esineet.

Poikkeuksen näistä säännöistä muodostavat Finncon-Animeconin viralliseen ohjelmaan kuuluvat esitykset. Huomioittehan, että tämä poikkeus koskee siis ainoastaan kyseisiä virallisia ohjelmanumeroita ja kyseisissä ohjelmanumeroissa esiintyviä ihmisiä. Cosplay-kilpailussa sekä siihen liittyvässä valokuvauksessa kilpailija saa kantaa ja esitellä asuunsa kuuluvaa asetta.

Ohjelmanumeroissa käytettävät aseet ja niihin rinnastettavat esineet tulee tapahtumaan saavuttaessa toimittaa järjestyksenvalvojan kanssa proppinarikkaan. Ne saa noutaa sieltä vain järjestyksenvalvojan luvalla sellaista viralliseen tapahtumaohjelmaan kuuluvaa ohjelmanumeroa varten, jossa niitä esitellään. Vastaavasti nämä esineet on välittömästi palautettava proppinarikkaan mainitun ohjelmanumeron päätyttyä.


Muut kielletyt esineet ja aineet

Kävijät eivät saa käyttää potkulautoja, polkupyöriä, rullaluistimia, rullalautoja, hyppykeppejä tai muita vastaavia urheiluvälineitä tapahtumapaikan sisätiloissa. Tapahtuman järjestäjien radioliikenteen häirintä radiopuhelimella tai vastaavalla laitteella on ehdottomasti kiellettyä. Megafonin, paineilmatorven tai muun erityisen kovaäänisen laitteen käyttö tapahtumassa on myös kävijöiltä kiellettyä.

Räjähteiden (mukaanlukien ilotulitteet, savuheitteet ym.), syövyttävien aineiden sekä muiden vaarallisten aineiden tuominen tapahtumaan on ehdottomasti kielletty. Niinikään kiellettyä on avotulen teko tai käsittely tapahtumapaikalla sekä sen välittömässä läheisyydessä.


Tupakointi

Missään tapahtumapaikan sisätiloissa ei saa tupakoida. Myöskään tapahtumapaikan sisäänkäyntien välittömässä läheisyydessä sekä muissa tupakointikieltokilvin merkityissä paikoissa tapahtumapaikan ulkopuolella ei saa tupakoida.


Tapahtumapaikasta

Tapahtumapaikan roskaaminen, sotkeminen tai rikkominen on ehdottomasti kiellettyä. Yleisöltä suljetuille alueille tunkeutuminen on kiellettyä. Myöskään peitettyihin laitteisiin tai kalusteisiin ei saa kajota eikä esteeksi asetettuja kalusteita siirtää.

Mainosten, ilmoitusten tai muiden vastaavien papereiden tai esineiden kiinnittäminen tapahtumapaikan seinille on sallittua ainoastaan infopisteen henkilökunnan tapauskohtaisella luvalla ja heidän osoittamissaan paikoissa.


Lopuksi

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena ei ole estää tai hillitä hauskanpitoa tapahtumassa. Järjestyssääntöjen tarkoituksena ei kuitenkaan ole myöskään luetteloida kaikkia kiellettyjä asioita. Vaadimme järjen käyttöä kävijöiltämme, mutta niin myös järjestyksenvalvojiltamme. Järjestyksenvalvojalla on aina viimeinen sana siinä, mitä tapahtumassa saa ja ei saa tehdä.

Ottakaa toiset kävijät huomioon kaikissa tilanteissa ja pyrkikää siihen että kaikilla on mahdollisuus hyvään con-kokemukseen.